• Úvod
  • VI. ročník Benefičnej aukcie výtvarného umenia už 16. mája 2018

VI. ročník Benefičnej aukcie výtvarného umenia už 16. mája 2018

Dňa  16. mája ( streda ) 2018 o 15. 00 hod. v Spoločenskej miestnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov sa bude konať pod patronátom riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

MUDr. Mariána Petka, MPH a primárky Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Marcely Simovej v spolupráci s aukčnou spoločnosťou  DARTE s.r.o.

VI. ročník Benefičnej  aukcie výtvarného umenia

Výťažok zo získanej sumy z predaja umeleckých diel bude venovaný Oddeleniu fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov na kúpu

stropného zdvíhacieho systému na pracovisko vodoliečby.

Zariadenie bude slúžiť k bezpečnému presunu ťažko mobilných pacientov do vodoliečebných vaní.

 

Benefičnú myšlienku môžte podporiť aj Vy a to :

 

  • Zaslaním príspevku priamo na účet NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

č. účtu:  IBAN : SK 9809000000000451180450

SWIFT CODE:  GIBASK BX

ako variabilný symbol je potrebné uviesť : BA 2018

 

  • Vkladom príspevku priamo v pokladni NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  - Pavilón riaditeľstva - prízemie

 

  • Na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov - Pavilón LDCH - prízemie  u vedúcej fyzioterapeutky Mgr. Zuzany Paľuvovej.

 

Ďakujeme

 

S úctou

                                                                                         MUDr. Marián Petko, MPH v.r

                                                                                                          riaditeľ

                                                                                     

                                                                                           MUDr. Marcela Simová v.r

                                                                                                 primárka OFBLR

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok a  informácii, prosím kontaktujte:

 

054 – 4788 640 – odd. marketingu,

0908 443 422 – odd. marketingu,

e-mail: marketing@nsp-bardejov.sk

www.nsp-bardejov.sk

 

Benefičnú aukciu podporili:

 

bosorka  tvorivá skupina - Mgr. Art. Juraj Bochňa Art. D.

ZUŠ Michala Vileca