• Úvod
  • V Špecializovanom zariadení s podporou PSK nová kuchynka

V Špecializovanom zariadení s podporou PSK nová kuchynka

Prešovský samosprávny kraj poskytol kapitálové(investičné) výdavky na rekonštrukciu a vybavenie kuchynky Špecializovaného zariadenia - článok