• Úvod
  • Stanovisko riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., MUDr. Mariána Petka, MPH k medializovaným informáciam

Stanovisko riaditeľa NsP Sv. Jakuba, n.o., MUDr. Mariána Petka, MPH k medializovaným informáciam

Dobrý deň ,vzhľadom k medializovaným informáciam vám podávame následovnú štatistiku ohľadom sťažnosti na našu nemocnicu na ÚDZS :

Štatistika

MUDr. Marián Petko, MPH
riaditeľ