• Úvod
  • Rekonštrukcia pracoviska Magnetickej rezonancie

Rekonštrukcia pracoviska Magnetickej rezonancie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.4.2016 sa dočasne nebudú vykonávať vyšetrenia na magnetickej rezonancii RDG oddelenia NsP Sv. Jakuba  n.o., v BardejoveDôvodom je  rekonštrukcia pracoviska Magnetickej rezonancie na základe ukončenia činnosti starého prístroja a inštalácie nového, jedného z najmodernejších prístrojov  v Prešovskom krajiktorý vyžaduje realizovať potrebné stavebné úpravy. Predpokladaný termín obnovenia činnosti pracoviska je  v júni 2016. Počas výluky nášho pracoviska je možné realizovať potrebné vyšetrenia na prístrojoch  MR v okolitých zdravotníckych zariadeniach v Prešove a v Starej Ľubovni.

 Bližšie informácie Vám podajú pracovníci pri okienku centrálneho príjmu RDG odd. v hlavnej budove hneď pri vstupe.

V prípade potreby je možné sa informovať aj telefonicky na čísle:

054/4788 255centrálny príjem RDG oddelenia.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 MUDr. Marián Petko MPH

 riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o.

 

MUDr. Andrej Havrilla

primár RDG oddelenia