• Úvod
 • Pohotovostné služby

Pohotovostné služby

 

Oznamujeme Vám že od 1. 7. 2018 dochádza k zmenám poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS) v pohotovostných službách z dôvodu zmien v zákonoch ktoré schválila NR SR .

Informačná správa k akým zmenám dôjde

Poplatky za služby súvisiace s poskytovaním ZS pri návšteve LSPP-APS, ÚPs a UP, ktoré sú stanovené zákonom 577/2004 Z.z.

Okruh oslobodených od poplatkov za návštevu LSPP-APS

Okruh oslobodených od poplatkovza návštevu ÚPs a UP

 

Linka tiesňového volania : 112 

 

 •  Záchranná zdravotná služba
 •  Hasičský zbor
 •  Polícia

  Na toto číslo možno volať bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu  - pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky ak potrebujete

 

Spojovateľka :                                          054 / 4788 111 1
Vlastná ochrana : / volajte v prípade, že po nezodvihnutí spojovateľky sa vám nezapne automatický záznamník /       054 / 4788 666  

 

Lekárske služby prvej pomoci:

 •  Pre dospelých
054 / 4788 157  
 •  Pre deti a dorast
054 / 4788 136  
 • Ústavná pohotovotná služba - urgentný príjem
   
 •  Stomatologická
   
     
            Poliklinika Reimanus, ul. Jurkovičová 7186/19 -           Sekčov, Prešov

051 / 7563 505

                511, 512, 513

pondelok - piatok :

15. 00 - 20. 00 hod.

sobota, nedeľa, sviatky :

8. 00 - 20. 00 hod.

             

 

 • Chirurgická pohotovosť                         
054 / 4788 152
 • Interná pohotovosť                                       
054 / 4788 229
 • Gynekologická pohotovosť                            
054 / 4788 144
 • Neurologická pohotovosť                               
054 / 4788 230
 • Psychiatrická pohotovosť
054 / 4788 471

 

Iné:

 

 •  Dopravná zdravotná služba
054 / 4788 121
 •  Lekáreň Sv. Jakuba I.
   
054 / 4788 381
 • Lekáreň Sv. Jakuba II.
054 / 4788 382

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis pohotovostných služieb pre :

- dospelých

- deti a dorast

 

LSPP pre deti a dorast jún 2018

LSPP pre dospelých jún 2018