• Úvod
 • Parkovanie v areáli a pred areálom

Parkovanie v areáli a pred areálom

   

Pri návšteve NsP Sv. Jakuba, n.o. motorovým vozidlom Vám ponúkame možnosť parkovania pred areálom nemocnice a priamo v areáli nemocnice .

Pred NsP Sv. Jakuba, n.o., sa nachádzajú parkoviska na ktorých je k dispozícii 76 parkovacích miest.

V areáli NsP Sv. Jakuba, n.o., sa nachádzajú parkoviska na ktorých je k dispozícii 229 parkovacích miest. 


V areáli NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov so súhlasom Mesta Bardejov  a OR  PZOkresný dopravný inšpektorát v Bardejove je použité dopravné značenie v zmysle zákona NR SR č. 8/ 2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Porušenie dopravného značenie bude postihované v zmysle citovaných právnych predpisov.

 

Z vybraných poplatkov za parkovanie v areáli nemocnice, financujeme opravu ciest a výstavbu nových parkovísk v areáli nemocnice pre zlepšenie komfortu pacientov.

 

 

 
 • Pri vstupe motorového vozidla na parkoviska pred areálom  NsP Sv. Jakuba, n.o.,
24 hod. denne ZDARMA
   
 • Pri vstupe motorového vozidla na parkoviska v areáli nemocnice - dovoz a odvoz pacienta na vyšetrenie:
vstup kratší ako 30 minút ZDARMA
   
 • Pri vstupe motorového vozidla na parkoviska v areáli nemocnice: ZŤP, onkologickí pacienti - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.

             / Vyžiadajte si potvrdenie na parkovací lístok na ambulancii, alebo pracovisku. Parkovací lístok je potrebné ísť odblokovaťna Pracovisko Vlastnej ochrany , alebo na informácie -  

               Pavilón  hlavný monoblok, prízemie /.

vstup ZDARMA
   
 • Jednorázovy vstup
0, 50 Eur / za každú začatú hodinu
 • Možnosť zakúpenia celoročnej vstupky pre klientov
 
           - organizácie, osoby v nájme 50,00 EUR/ ročne,
           - zamestnanci organizácie v nájme 30, 00 EUR/ročne
           - bez nájmu 85,00 Eur / ročne
           - vodičom TAXI / 1 vozidlo 15,00 Eur / ročne
           - obchodní zástupcovia, donáška jedla, stomatologickí technici - bez dlhodobého parkovania 15,00 Eur / ročne
 • Možnosť parkovania Vášho motorového vozidla počas hospitalizácie v priestoroch nemocnice
          Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť, je potrebné nahlásiť ŠPZ Vášho motorového vozidla vedúcej sestre na oddelení, na ktorom ste  hospitalizovaní.
2,40 Eur / denný poplatok
 • oslobodení od platenia :

             - ADOS - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka,

            - Hospic Matky Terezy - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka,

            - zásobovanie NsP - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka,

            - darcovia krvi - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístk,

           - poštoví doručovatelia, v deň služby / podľa rozpisu/ - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka,

           - lekári slúžiaci na LSPP v deň služby / podľa rozpisu /- na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.

 

/ Vyžiadajte si potvrdenie na parkovací lístok na ambulancii , alebo  pracovisku. Parkovací lístok je potrebné ísť odblokovaťna Pracovisko Vlastnej ochrany , alebo na informácie -    Pavilón  hlavný monoblok, prízemie/.

 
   
 • motorové vozidlo je potrebné zaparkovať na vyhradenom mieste / značené P /
 
 • do 30 minút od zaplatenia opustite areál
 
 • Bližšie informácie  Pracovisko vlastnej ochrany  - Pavilón hlavný monoblok, prízemie
 

 

 

 

 • Parkovisko pri pavilóne pri Lekárni Sv.Jakuba
počet parkovacích miest : 6
 • Parkovisko za pavilónom pri Lekárni Sv. Jakuba
počet parkovacích miest 4
 • Parkovisko pred pavilónom Hlavný monoblok
počet parkovacích miest : 16
 • Parkovisko za pavilónom Laboratórií

počet parkovacích miest :

z toho 1parkovacie miesto vyhradené pre imobilných

18
 • Parkovisko pri Kvetinárstve Flórea Decor
počet parkovacích miest : 25
 • Parkovisko pri pavilóne Kotolňa
počet parkovacích miest : 24
 • Parkovisko pri Protetike
počet parkovacích miest : 21
 • Parkovisko pri pavilóne Ambulancií II.
počet parkovacích miest : 21
 • Parkovisko za pavilónom Ambulancií II.

počet parkovacích miest :

z toho 1parkovacie miesto vyhradené pre imobilných

39
 • Parkovisko pred pavilónom LDCH

počet parkovacích miest :

z toho 1parkovacie miesto vyhradené pre imobilných

30
 • Parkovisko za pavilónom energetických zdrojov
počet parkovacích miest 12
 • Parkovisko pri pavilóne LDCH - vstup len na čípovú kartu
počet parkovacích miest : 13
 • Parkovisko pred areálom nemocnice
počet parkovacích miest : 76
     
Spolu parkovacích miest :   305
v areáli nemocnice :   229
z toho parkovacie miesta vyhradené pre imobilných v areáli nemocnice:       3
pred areálom nemocnice:     76
z toho parkovacie miesta vyhradené pre imobilných pred areálom nemocnice:       2