Oznámenie

Vôľou vyjadrenou spoluzakladateľmi NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov a zdravotníckym personálom gynekologicko – pôrodnického oddelenia oznamujeme, že nevykonávame interrupcie žiadneho typu, ani na vlastnú žiadosť, ani z genetického a ani zo zdravotného hľadiska.

 

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ