• Úvod
  • Oznam o zrušení zákazu návštev

Oznam o zrušení zákazu návštev


Na základe odporúčania RÚVZ dňom 9. 3. 2018 rušíme zákaz návštev na lôžkových oddeleniach.

 

MUDr. Marián Petko, MPH riaditeľ