• Úvod
  • Návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach sú opäť povolené dňom 23. 2. 2019.

Návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach sú opäť povolené dňom 23. 2. 2019.

Na základe odporúčania  RÚVZ  dňom 23. 2. 2019 rušíme zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov z dôvodu chrípkovej epidémie.

Návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach sú opäť povolené dňom 23. 2. 2019.

 

S pozdravom

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ