• Úvod
  • Interné oddelenie

Interné oddelenie

 

Interné oddelenie

Interné oddelenie sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na 1. poschodí

   

 

Primár : MUDr. Jozef Chovanec, ml.

   
   

Kontakt:

telefón : 054 / 4788 162

mobil :   0905 694 215

e-mail : jozefchovanecml@nsp-bardejov.sk

   
Zástupca primára: MUDr. Holtman Juraj, ml.
   

Kontakt:

telefón : 054 / 4788 130
  e-mail: juarajholtmanml@nsp-bardejov.sk
   
Vedúci lekár JIS: MUDr. Predmerský Branislav
   
Kontakt: telefón: 054 / 4788 695
  e-mail:branislavpredmersky@nsp-bardejov.sk
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúca sestra:

Steranková Jarmila

Kontakt:

telefón : 054 / 4788 437

e-mail : jarmilasterankova@nsp-bardejov.sk

 

 

 

 

 

Izba sestier:

 

Kontakt:

telefón : interné oddelenie: 054 / 4788 130

            JIS: 054 / 4788 687

 

Počet lôžok:  
   
Nadštandardné izby:  
   
Dokumenty: Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam lekárov:  
   
MUDr. Lenka Adamondyová  
MUDr. Lenka Berežná  
MUDr. Dominika Bodnárová  
MUDr. Juraj Holtman  
MUDr. Katarína Holtmanová  
MUDr. Daniela Chovancová  
MUDr. Jozef Chovanec  
MUDr. Juraj Chovanec  
MUDr. Mária Jureková  
MUDr. Katarína Kaliňáková  
MUDr. Martin Knap  
MUDr. Petra Kukľová  
MUDr. Filip Michalka  
MUDr. Jaroslav Molčan  
MUDr. Juliána Oslacká  
MUDr. Petra Pagáčová  
MUDr. Mária Predmerská  
MUDr. Branislav Predmerský  
MUDr. Mária Reviľáková  
MUDr. Róbert Sosňák  
Sverlovych Tetiana, lekár