• Úvod
  • infúzna pumpa pre deti - projekt podporený Zdravotnou poisťovňou Dôvera v spolupráci v Nadáciou pre deti Slovenska "

infúzna pumpa pre deti - projekt podporený Zdravotnou poisťovňou Dôvera v spolupráci v Nadáciou pre deti Slovenska "


Grantový program Dôvera otvorila Nadácia pre deti Slovenska ešte v roku 2012. Prostredníctvom grantového programu pomáha Zdravotná poisťovňa Dôvera prispievať k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne -celý článok