• Úvod
  • Geriatrické oddelenie

Geriatrické oddelenie

Geriatrické oddelenie sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na 1. poschodí

 

 

 Primár : MUDr. Jozef Covanec, ml.

   

Kontakt

telefón : 054 / 4788 162

mobil :   0905 694 215

e-mail : jozefchovanecml@nsp-bardejov.sk

   
Zástupca primára: MUDr. Lenka Berežná
   
Kontakt: telefón : 054 / 4788 142

 

Vedúca sestra :

 Jarmila Steranková

Kontakt :

telefón : 054 / 4788 437

e - mail : jarmilasterankova@nsp-bardejov.sk

 

Izba sestier

 

Kontakt

telefón: 054 / 4788 142

 

Počet lôžok

25

Nadštandartné izby

2
   
Zoznam lekárov:  
   
MUDr. Lenka Adamondyová  
MUDr. Lenka Berežná  
MUDr. Dominika Bodnárová  
MUDr. Juraj Holtman  
MUDr. Katarína Holtmanová  
MUDr. Daniela Chovancová  
MUDr. Jozef Chovanec  
MUDr. Juraj Chovanec  
MUDr, Mária Jureková  
MUDr. Katarína Kaliňáková  
MUDr. Martin Knap  
MUDr. Petra Kukľová  
MUDr. Filip Michalka  
MUDr. Jaroslav Molčan  
MUDr. Juliána Oslacká  
MUDr. Petra Pagáčová  
MUDr. Mária Predmerská  
MUDr. Branislav Predmerský  
MUDr. Mária Reviľaková  
MUDr. Róbert Sosňák  
Sverlovych Tetiana, lekárka