• Úvod
  • Geriatrické ambulancie v areáli nemocnice

Geriatrické ambulancie v areáli nemocnice

V areáli nemocnice ordinujú Geriatrické ambulancie:

Lekár: prim. MUDr. Martin Bujda - ambulancia sa nachádza v pavilóne LDCH na 3. poschodí

Lekár: MUDr. Sylvia Divulitová - ambulancia sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na 1. poschodí

 

Ordinačné hodiny:

Geriatrické ambulancie