• Úvod
  • Benefična aukcia info

Benefična aukcia info

 

Dňa 12. mája 2016 . sa v Spoločenskej miestnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  uskutočnila benefičná aukcia výtvarného umenia.   Aukcia sa konala pod patronátom riaditeľa nemocnice MUDr. Mariána Petka, MPH a primára  neurologického oddelenia MUDr. Martina Papireka v spolupráci s aukčkou spoločnosťou DARTE s.r.o

Výťažok zo získanej sumy je venovaný neurologickému oddeleniu NsP Sv. Jakuba, n.o., na kúpu elektromyografického prístroja na vyšetrenie nervov a svalov pri neurosvalových ochoreniach.

 

Zbierka na zakúpenie prístroja stále pokračuje a podporiť  benefičnú myšlienku môžete  aj Vy a to :

 

  • zaslaním príspevku priamo na účet NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

č. účtuIBAN : SK 9809000000000451180450

SWIFT CODE:  GIBASK BX

ako variabilný symbol je potrebné uviesť EMG prístroj

 

  • alebo vkladom príspevku priamo v pokladni NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  / pavilón riaditeľstva - prízemie /:

 

  • na neurologickom oddelení NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov / pavilón LDCH - 2. poschodie / u vedúcej sestry oddelenia Agáty Staškovej.

 

prípade akýchkoľvek informácii, prosím kontaktujte:

 

MUDr. Martin Papirek, primár neurologického oddelenia

tel.: 054 / 4788 265

mob.: 0918 764 107

e-mail: martinpapirek@nsp-bardejov.sk

 

Agáta Stašková, vedúca sestra neurologického oddelenia

tel.: 054 / 4788 262

e-mail: agatastaskova@nsp-bardejov.sk

 

Oddelenie marketingu:

tel,: 054 – 4788 640 

mob.: 0908 443 422 

e-mail: marketing@nsp-bardejov.sk

 

Benefičnú aukciu podporili: