• Úvod
  • 120. výročie vzniku Bardejovskej nemocnice

120. výročie vzniku Bardejovskej nemocnice

Ďakujeme za podporu pri realizácií slávnostného podujatia pri príležitosti 120. výročia vzniku Bardejovskej nemocnice.
 

S úctou  

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ  NsP Sv. Jakuba, n.o.